~Venus

#çalışma

Bu çalışmalar, Hubble uzay teleskobu tarafından kaydedilen, Venus Gezegeni’ne ait iki farklı görüntüdeki verileri farklı konfigürasyonlarda bir araya getirerek diptik resim formunda yeniden sunmaktadır.

Verileri çözümlenen Venus Gezegeni görüntüleri, profesyonel gökbilimciler tarafından kurulmuş olan “Astronomy Picture Of The Day” isimli çevrimiçi arşivde yer almaktadır. Bu arşiv, genellikle yüksek teknoloji ürünü teleskoplar aracılığıyla kaydedilen uzay görüntüleri ve bu görüntülere ilişkin kısa açıklamaların düzenli olarak birlikte yayınlandıkları NASA destekli bir arşivdir. Her gün yüksek çözünürlüklü bir görüntü ile birlikte profesyonel gökbilimcilerce gerçekleştirilen kısa bir açıklamanın birlikte yayınlandıkları internet sayfası genellikle çıplak gözlemle görülmesi mümkün olmayan gök cisimleri ve olayları hakkında çok çeşitli enformasyonlar barındırmaktadır.

Gök cisimleri ve olaylarına ilişkin görsel ve yazınsal enformasyonların çözümlenmesi yoluyla gerçekleştirilen bu çalışmalar, en genelde, nesneler ve simgeler; olgular ve betimelemeler; dil ve dünya arasındaki karmaşık ilişkileri farklı düzeylerde konu edinir. Nesneleri, bu nesnelerden bahsetmenin farklı düzeylerini işaretleyerek ve sınıflandırarak inceler.

Devamını oku...