Sistemler / Görünürlük

#çalışma#kürasyon#sergi

Bu çalışma, ismini Yaratılış Sütunları adlı bulutsudan almaktadır. Bulutsular, bir arada kümelenen toz, gaz ve diğer materyallerin oluşumlarını içeren ve farklı maddelerin bir araya gelerek sonunda yıldızları meydana getirdiği astronomik nesnelerdir. İlk kez NASA tarafından 1995 yılında Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen görüntü, bulutsuların içerdiği maddi süreçlerin bilimsel açıdan anlaşılmasında önemli ilerlemelere yol açmıştı.
Sütunların teleskobik fotoğrafı, Hubble üzerindeki dört farklı kameradan alınan 32 ayrı görüntüden oluşur. Işık, spektrograf tarafından frekans spekt- rumlarına ayrılmış ve görüntüler için yüksek uzamsal çözünürlüğe ulaşan sinyaller halinde kaydedilmiştir. Bu nedenle görüntüler, hepsine ayrı birer renk atanmış farklı elementlerin yaydığı ışığın ölçümlerinden oluşur. Sonuçta makine tarafından oluşturulmuş fotoğraf, zamanda bir anın fiziksel oluşumunu belgeleyen belirli bir görüntüdür. Bu hareketsiz görüntü, uzaydaki oluşumların sürekli devinen yapısıyla bir karşıtlık oluşturur. Bu anlamda dijital görüntü, elementlerin ve ışığın görülebilir bir oluşuma çevrilmesidir. Bu çalışmada, sütunların NASA tarafından dijital olarak bir araya getirilmiş görüntüleri bir duvar resmi formuna uygun hale getirilmiştir. Böylelikle, Yaratılış Sütunları, görüntünün içerdiği verileri analiz ederek temsilin mantığını soruşturur. Orijinal görüntünün renk spektrumlarını soyutlayıp sergileneceği mekanın biçimsel yapısına göre yeniden düzenleyerek görünürlüğün doğasını sorgular. Duvar resmi, dijital görüntünün bir uzantısı olarak görülebilir, ancak figürasyona direnmekte ve bu nedenle de sürekli bir oluş halinde kalmaktadır.

 

Çalışmalar, sanatçı tarafından Yaratılış Sütunları’nın dijital görüntüsünde kullanılan renk spektrumlarındaki birimlerin kompozisyonunu, dokusunu ve ritmini analiz etmek için gerçekleştirilen bir dizi görsel inceleme niteliğindedir. Hubble Teleskobu aracılığıyla makine tarafından oluşturulmuş görüntüdeki verilerin mümkün diğer düzen olasılıkları incelenir. Görüntüler, spektrograf aracılığıyla toplanan veri kümelerinin yeniden birleştirilmiş halidir. Bir görüntünün, veri analizine göre alabildiği pek çok olası yapıyı imler.

 

Devamını oku...