İsimsiz (Sayfalar)

#çalışma#yayın

“İsimsiz (Sayfalar)” adlı bu çalışma, biçimsel ilişkileri kavramaya yönelik bir soruşturmayı, dergiyi oluşturan sayfaların düzeninden hareket ederek gerçekleştiriyor. Yönergeler doğrultusunda, derginin grafik tasarımcısı tarafından gerçekleştirilen bu çizelge, derginin her bir sayfasındaki içeriklerin, bulunduğu sayfadaki yerleşim planına göre oluşturulmuş çizimlerini numaralandırarak derginin son sayfasında bir araya getirerek sunuyor.

Ancak, mizanpajın biçimsel ilişkilerini gösteren bu çizelgenin bulunduğu sayfanın kendisi de derginin bütün sayfaları sınıfının bir üyesi olduğundan, bu kurguya göre derginin son sayfasında, çizelgenin bulunduğu sayfadaki içeriklerin yerleşim planına göre oluşturulmuş bir başka çizimin daha numaralandırılarak son sayfada yer alması gerekiyor. Öte yandan, bilgisayar ve kullanıcı birlikteliğinin fiziksel doğasından kaynaklanan kapasitesi göz önünde bulundurulmazsa, bu yinelgen işlemin tekrar edilebilmesinin hiçbir mantıksal sınırlaması yok. Bu nedenle sanatçı, çizelgenin yer aldığı sayfada, kendi çalışmasına karşılık gelen numaralandırılmış bölgeyi boş bırakarak, hem algı alanımız içinde karşıt renk alanları yoluyla farkına vardığımız dergi sayfasını bir sanat nesnesi olarak işaretliyor, hem de bir sistemi oluşturan biçimsel ilişkilerin aynı sistem içinde bütünüyle temsil edilebilmesinin olanaklarını sanat yoluyla soruşturuyor.

“dergi”nin dijital versiyonuna bu bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Devamını oku...