Atbaşı Bulutsusu (1089 Renk)

#çalışma#sergi

Bu çalışma dizi, yüksek teknoloji ürünü teleskoplar tarafından kaydedilerek çevrimiçi hale getirilen, Atbaşı Bulutsusu’na ait iki farklı görüntüdeki verileri farklı konfigürasyonlarda yeniden bir araya getirmektedir.

Verileri çözümlenen Atbaşı Bulutsusu görüntüleri, profesyonel gökbilimciler tarafından kurulmuş olan “Astronomy Picture Of The Day” isimli çevrimiçi arşivde yer almaktadır. Bu arşiv, genellikle yüksek teknoloji ürünü teleskoplar aracılığıyla kaydedilen uzay görüntüleri ve bu görüntülere ilişkin kısa açıklamaların düzenli olarak birlikte yayınlandıkları NASA destekli bir arşivdir. Her gün yüksek çözünürlüklü bir görüntü ile birlikte profesyonel gökbilimcilerce gerçekleştirilen kısa bir açıklamanın birlikte yayınlandıkları internet sayfası genellikle çıplak gözlemle görülmesi mümkün olmayan gök cisimleri ve olayları hakkında çok çeşitli enformasyonlar barındırmaktadır.

Gök cisimleri ve olaylarına ilişkin görsel ve yazınsal enformasyonların çözümlenmesi yoluyla gerçekleştirilen bu çalışmaların, en genelde, nesneler ve simgeler; olgular ve betimelemeler; dil ve dünya arasındaki karmaşık ilişkileri farklı düzeylerde konu edindiği söylenebilir. Nesneleri, bu nesnelerden bahsetmenin farklı düzeylerini işaretleyerek ve sınıflandırarak zaman boyutuyla birlikte inceler.

Devamını oku...