aRb

#çalışma#sergi
İÇİNDE SERGİLENDİKLERİ UZAMIN KAT PLANLARINA GÖRE BİR BİLARDO MASASINDA HAREKET EDEN BİLARDO TOPLARI

YAĞIZ ÖZGEN’in “İçinde Sergilendiği Uzamın Kat Planlarına Göre Bir Bilardo Masasında Hareket Eden Bilardo Topları” adlı çalışması normalde çerçeve ile sınırlandığı düşünülen bir temsilin, içinde sergilenmekte olduğu uzamla olan ilişkilerini (bağıntılarını) çözümlemektedir. Bu çalışma, görüntünün içinde gösterilmekte olduğu fiziksel uzamdan verilerini alarak kendi biçimini oluşturur. Buna bağlı olarak çalışmanın sergilendiği uzam değiştiğinde, uzamın değişen verilerine bağlı biçimde çalışma yeni varyasyonlarını üretir. Hareketli görüntüde içerilen bilardo toplarının devinimi her ne kadar yapay gözükse de topların izlediği yörüngeler aslında hareketin betimlendiği gerçekçi bir bilgisayar simülasyonunun içinde gösterildiği fiziksel uzamın kat planlarıyla eşlenmiştir. Görülen çalışmada topların hareketlerini izlemekte olanlar, görüntünün ve izleyicinin bulunduğu uzamın mimari ilişkilerinin belirli bir kısmına bakmaktadır. Başka bir deyişle çalışma, içinde bulunduğu bağlamı çalışmanın konusu haline getirir.

Bilardo toplarının mekânın mimari ilişkilerine göre oluşturulmuş yörüngelerini ve hareketli görüntünün konumunu gösteren çizimler.

Bir görüntüyü kayıt eden aygıt (sanal kamera) kendisini görüntünün dışında konumlandırmak zorundadır ve kendi kendisini görüntüde bütünüyle temsil edemez. Buna karşın aygıt kaydettiği görüntünün oluşmasının nedeni olan uzamın içindedir. Benzer biçimde izleyici de bu uzamın içinde bulunan görüntüyü gözlemler ancak gözlemlemekte olduğu görüntüyü gözlemlediğini gözlemleyemez. Buna karşın algılamanın bu kör noktasının ayırdına varabilir; yani gözlemleyemediği görüntünün temsil ettiği uzamın içinde olduğunu çıkarsayabilir.

 

İçinde Sergilendiği Uzamın Kat Planlarına Göre Bir Bilardo Masasında Hareket Eden Bilardo Topları, Bilgisayar Tabanlı Hareketli İmaj [0:00:16:05 (Döngü)], 2 adet 29,7×42 cm Kâğıt Üzerine Arşivsel Baskı