çalışma Arşivi

Portfolio

Metadata

KANT’IN ELEŞTİREL FELSEFESİ BAĞLAMINDA YAĞIZ ÖZGEN’İN ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DENEME: METADATA Şeref Erol   “Sanatta şunun kadar iyi bir şey söylemek güç: Hiçbir şey söylememek.”[1] Ludwig Wittgenstein     Bu metinsel çalışma, Yağız Özgen’in “Meta-Data” adı altında bir araya getirdiği pentür türündeki sanat çalışmalarından oluşan sergileme biçimi üzerine gerçekleştirilmiştir. Metin öncelikle, Yağız Özgen’in en genel sanatsal kavrayışının yapısına bağlı olarak felsefi bir çözümlemeyi kimi pentürlerinin olanağında gerçekleştirmeyi deneyecektir. Şu halde, iki ana doğrultuyu takip edecek olan bu metinsel çalışma, bu ana doğrultuların ...

İncele...

aRb

İÇİNDE SERGİLENDİKLERİ UZAMIN KAT PLANLARINA GÖRE BİR BİLARDO MASASINDA HAREKET EDEN BİLARDO TOPLARI YAĞIZ ÖZGEN’in “İçinde Sergilendiği Uzamın Kat Planlarına Göre Bir Bilardo Masasında Hareket Eden Bilardo Topları” adlı çalışması normalde çerçeve ile sınırlandığı düşünülen bir temsilin, içinde sergilenmekte olduğu uzamla olan ilişkilerini (bağıntılarını) çözümlemektedir. Bu çalışma, görüntünün içinde gösterilmekte olduğu fiziksel uzamdan verilerini alarak kendi biçimini oluşturur. Buna bağlı olarak çalışmanın sergilendiği uzam değiştiğinde, uzamın değişen verilerine bağlı biçimde çalışma yeni varyasyonlarını üretir. Hareketli görüntüde içerilen bilardo toplarının devinimi ...

İncele...

~Venus

Gök cisimleri ve olaylarına ilişkin görsel ve yazınsal enformasyonların çözümlenmesi yoluyla gerçekleştirilen bu çalışmalar, en genelde, nesneler ve simgeler; olgular ve betimelemeler; dil ve dünya arasındaki karmaşık ilişkileri farklı düzeylerde konu edinir. Nesneleri, bu nesnelerden bahsetmenin farklı düzeylerini işaretleyerek ve sınıflandırarak inceler.

İncele...

Köle Gemisi (448 Renk)

“Çalışmalarda öncelikle, yapay zeka tarafından sayısallaştırma (dijitalleştirme) sonucu elde edilmiş renk alanlarından oluşan görüntülerin (sayısal-görüntü) Özgen tarafından tekrardan pentüre aktarılarak veriye dönüştürüldüğünü görmekteyiz. Bu ifadeye, sayısal ortamda yeniden biçimlendirilerek elde edilen ve pentüre aktarılan renk alanlarının, yani sayısal görüntülerin sanat tarihinden seçilmiş olduğunu eklemeliyiz. Bu türden bir yöntem, çalışmaları iki ayrı noktadan çözümlemeye olanak sağlamaktadır:”   “a- Sanat tarihinden bazı çalışmaların veriler olarak seçilmesi ve bu sayede yeni sanat çalışmaları gerçekleştirilmesi sonucu, Özgen’in de ifade ettiği gibi, dilsel bir alan ...

İncele...

~“Üç Kafatası”, ~“Olympia” ve ~“Betty”

Bu çalışmalar, Özgen’in örnekleme (sampling) meselesini uç noktalarda ele aldığı çalışmalardan bir tanesi. Triptik resim, Cezanne’nın Üç Kafatası (1814) isimli resmindeki kafatası figürlerinin her birinin renk ortalamalarının alınarak baskın renklerin seçilmesi ve bu renklerin her birinin tuvalde gösterilmesi üzerine kurulu. Sanatçı bu çalışmasında, referans aldığı resimdeki kafataslarını üç farklı tuval ve üç farklı renk alanına indirgeyerek soyut resimle figüratif betimlemeler arasındaki sınırı nesnel bir kavrayış olmaktan uzaklaştırıyor.

İncele...