çalışma Arşivi

Portfolio

Boyacı (Painter)

22 Eylül - 28 Ekim 2023 SANATORIUM, İstanbul SANATORIUM, 22 Eylül - 28 Ekim 2023 tarihlerinde Yağız Özgen’in “Boyacı” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının İstanbul’daki beşinci kişisel sergisi olan bu sergi, Özgen’in nesneler ve göstergeler arasındaki karmaşık ilişkileri zaman boyutuyla birlikte konu alan sanat pratiğini performatif bir yerleştirme olarak sunuyor. Bu sergide Özgen, çeşitli endüstriyel nesnelerin ticaretini yapan hırdavatçılar ve boyacılarla birlikte serginin gerçekleşeceği galerinin de içinde bulunduğu Karaköy bölgesinin karmaşık dokusundan hareket ediyor. Sanatçının, şehrin bu bölgesine ...

İncele...

Astronomy Picture Of The Day

Bu metnin Türkçe’si önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır. BETWEEN THE KHE KINETIC PLACIDITY AND STATIC RUSH Osman Can Yerebakan The promise in tension constitutes silent explosions and deafenings stillnesses. Somewhere between the comfort in the known and the challenge of the ambiguous, painting can suggest an answer, a liquidly-bordered definition of the perceived. Yağız Özgen’s paintings inhabit a territory of firm assumptions and interchangeable truths. Space—with its gargantuan mysteries and optic luster—lays the ground for the Istanbul-based artist’s acrylic works and mixed-media ...

İncele...

“Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Kısmı” İçin Çalışma

Aşağıdaki metinde geçen Yağız Özgen’in ifadeleri, küratörlüğünü Misal Adnan Yıldız’ın gerçekleştirdiği “Bir Tutam Zapt Edilemez Karmaşıklık” isimli sergiye ek olarak gerçekleştirilen kitapçıktan alıntılanmıştır. “Sergide, potansiyel bir duvar resmi için gerçekleştirdiğim kimi eskizleri, yönergeleri ve taslakları galeride bu çalışma için ayrılmış olan bir duvara uygulayacağım. Çevremizdeki nesneleri veya zihnimizdeki meseleleri temsil etmeye yönelik olarak herhangi bir görüntü oluştururken, içinde bulunduğum zaman ve mekânın nasıl organize olduğu üzerine düşünmek benim için çok önemli. Çoğunlukla resim yaparken, resmin içeriğini düşünmek yerine, resmi yaparken ...

İncele...

Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Kısmı

Yağız Özgen, SANATORIUM’un ArtDubai 2022’deki A1 nolu standının kendisine ayrılan bölgesinde performatif tarzda gerçekleştirdiği bir yerleştirmeyle katılıyor. Çalışma, sanatçının 2019’da gerçekleştirdiği “Yönergeler” adlı kişisel sergisinin ardından başladığı uzun soluklu projesinden bir kesit niteliğinde. Özgen’in, ‘‘Anomaliler Okyanusunda İlerleyen Bir Araştırma Programı” başlığı altında gerçekleştirdiği çalışmaları, adını Imre Lakatos’un Alan Musgrave ile birlikte derledikleri “Eleştiri ve Bilginin Gelişmesi” adlı kitap için kaleme almış oldukları metinde geçen bilimsel araştırma programından alıyor. Lakatos’a göre, 1815 tarihli imzasız bir makalesinde Prout, bütün saf kimyasal elementlerin ...

İncele...

Carina Bulutsusu’nun Görünümleri

Yağız Özgen, SANATORIUM’un CI’21 standına, kendisine ayrılan alanda performatif tarzda gerçekleştirdiği bir yerleştirme ile katılıyor. Çalışma, sanatçının 2019’da gerçekleşen “Yönergeler” adlı kişisel sergisinin ardından başladığı, devam eden uzun soluklu projesinden bir kesit niteliğinde. Özgen’in, ‘‘Anomaliler Okyanusunda İlerleyen Bir Araştırma Programı” başlığı altında gerçekleştirdiği çalışmaları, adını Imre Lakatos’un Alan Musgrave ile birlikte derledikleri “Eleştiri ve Bilginin Gelişmesi” adlı kitap için kaleme almış oldukları bir metinde geçen bilimsel araştırma programından alıyor. Lakatos’a göre, 1815 tarihli imzasız bir makalesinde Prout, bütün saf kimyasal ...

İncele...

Anomaliler Okyanusunda İlerleyen Bir Araştırma Programı

Anomaliler Okyanusunda İlerleyen Bir Araştırma Programı”, adını, Imre Lakatos’un Alan Musgrave ile birlikte derledikleri “Eleştiri ve Bilginin Gelişmesi” adlı kitap için kaleme aldığı metninde geçen bir bilimsel araştırma programından alır. Lakatos’a göre, 1815 tarihli imzasız bir makalesinde Prout, bütün saf kimyasal elementlerin atom ağırlıklarının tamsayı olduğunu iddia ederek bir araştırma programı başlatmıştır. Prout’un bilimsel araştırma programını takip eden bilimciler, programın iddiasını doğrulamak yerine, kendi savları aleyhinedeki bütün karşı-savları yanlışlamak gibi bir “maceraya” atılmışlardır. Ancak açıklanması gereken o kadar çok sayıda ...

İncele...

Tekrar Eden Döngüler, Anomaliler ve Hayal Gücünün Prototipleri

Bu metin, ilk sayısı “06.2020/14/dergi” ismiyle yayınlanan derginin, ikinci sayısında bir araya gelecek olan çalışmaların bağlamı hakkındadır. Söz konusu süreli yayının kurucusu ve yürütücüsü sanatçı Sergen Şehitoğlu’dur. Şehitoğlu, ilk sayısında 14 sanatçının dergi formundaki bir mecra için gerçekleştirdikleri 14 çalışmaya yer veren bir süreli yayın oluşturmuştur. Bu süreli yayın, sanat nesnelerinin, genellikle içinde ortaya çıktıkları geleneksel sergileme bağlamından oldukça farklı bağlam oluşturmaktadır. Deyim yerindeyse, bu süreli yayın, gayrimaddi sergiler gerçekleştiren bir mecra olarak düşünebilir. Türkiye’de, felsefe ve bilim alanlarında düşünsel ...

İncele...

Atbaşı Bulutsusu (1089 Renk)

Bu çalışma dizi, yüksek teknoloji ürünü teleskoplar tarafından kaydedilerek çevrimiçi hale getirilen, Atbaşı Bulutsusu’na ait iki farklı görüntüdeki verileri farklı konfigürasyonlarda yeniden bir araya getirmektedir. Verileri çözümlenen Atbaşı Bulutsusu görüntüleri, profesyonel gökbilimciler tarafından kurulmuş olan “Astronomy Picture Of The Day” isimli çevrimiçi arşivde yer almaktadır. Bu arşiv, genellikle yüksek teknoloji ürünü teleskoplar aracılığıyla kaydedilen uzay görüntüleri ve bu görüntülere ilişkin kısa açıklamaların düzenli olarak birlikte yayınlandıkları NASA destekli bir arşivdir. Her gün yüksek çözünürlüklü bir görüntü ile birlikte profesyonel gökbilimcilerce gerçekleştirilen kısa bir açıklamanın birlikte yayınlandıkları ...

İncele...

İsimsiz (Sayfalar)

“İsimsiz (Sayfalar)” adlı bu çalışma, biçimsel ilişkileri kavramaya yönelik bir soruşturmayı, dergiyi oluşturan sayfaların düzeninden hareket ederek gerçekleştiriyor. Yönergeler doğrultusunda, derginin grafik tasarımcısı tarafından gerçekleştirilen bu çizelge, derginin her bir sayfasındaki içeriklerin, bulunduğu sayfadaki yerleşim planına göre oluşturulmuş çizimlerini numaralandırarak derginin son sayfasında bir araya getirerek sunuyor. Ancak, mizanpajın biçimsel ilişkilerini gösteren bu çizelgenin bulunduğu sayfanın kendisi de derginin bütün sayfaları sınıfının bir üyesi olduğundan, bu kurguya göre derginin son sayfasında, çizelgenin bulunduğu sayfadaki içeriklerin yerleşim planına göre oluşturulmuş bir ...

İncele...

Yönergeler

DENEYCİLİĞİN SINIRLARINDA: YAĞIZ ÖZGEN’İN YÖNERGELERİ Kerem Ozan Bayraktar   “Felsefenin amacı, ifade etmeye değmeyecek kadar basit bir şey ile başlamak ve kimsenin inanmayacağı derecede paradoksal bir şey ile bitirmektir.” Bertrand Russell   “Yönergeler”, Yağız Özgen’in üretim pratiğini ve düşünme biçimini doğrudan ortaya koyan, bu biçimi bizzat çalışmanın kendisi haline getiren büyük bir titizlikle tasarlanmış performatif bir sergi. Artık oldukça sıradanlaşmış bir kelime olan “Disiplinlerarasılık”, söz konusu Özgen’in sanata yaklaşımı olduğunda özellikle vurgulanması gereken bir kavram. Yağız Özgen, Türkiye’de felsefe ve ...

İncele...

Potansiyel Duvar Resimleri İçin Aktüel Eskizler

Görülen çalışma dizisi, 2019 yılında gerçekleştirilmiş olan “Yönergeler” adlı sergilemenin bir bileşenidir. Bu çalışma dizisi, potansiyel durumdaki duvar resimleri için gerçekleştirilmiş olan yönergeler ve taslaklardan oluşur. Taslaklarla bire bir eşlenmiş olan bu yönergeler, bir ressamın, duvarın taslaklarda ayırt edilen bölgelerine resimleri uygularken içinde bulunduğu ardışık durumları simgeleştirerek gösterir. “Özgen’in sergide temsile tek başvurduğu nokta, duvara yapılabilecek potansiyel resimleri gösterdiği çizimler. Bu çizimler aktüel olarak deneyimlediklerimizinden elde edilen verilerle (isimlendirilmiş boya poşetleri) başka hangi şekillerde resim yapılabileceğini gösteriyor. Dolasıyla yine fiziksel ...

İncele...

Günün Astronomi Resmi

Profesyonel gökbilimciler tarafından kurulmuş “Astronomy Picture Of The Day”, genellikle yüksek teknoloji ürünü teleskoplar aracılığıyla kaydedilen uzay görüntüleri ile bu görüntülere ilişkin kısa açıklamaların düzenli olarak birlikte yayınlandıkları NASA destekli çevrim-içi bir arşivdir. Görülen çalışma, adını aynı adlı çevrim-içi arşivden almaktadır. Her gün yüksek çözünürlüklü bir görüntü ile birlikte profesyonel gökbilimcilerce gerçekleştirilen kısa bir açıklamanın birlikte yayınlandıkları bu internet sayfası genellikle çıplak gözlemle görülmesi mümkün olmayan gök cisimleri ve olayları hakkında çok çeşitli enformasyonlar barındırmaktadır. Gök cisimleri ve olaylarına ilişkin ...

İncele...

Sistemler / Görünürlük

Bu çalışma, ismini Yaratılış Sütunları adlı bulutsudan almaktadır. Bulutsular, bir arada kümelenen toz, gaz ve diğer materyallerin oluşumlarını içeren ve farklı maddelerin bir araya gelerek sonunda yıldızları meydana getirdiği astronomik nesnelerdir. İlk kez NASA tarafından 1995 yılında Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen görüntü, bulutsuların içerdiği maddi süreçlerin bilimsel açıdan anlaşılmasında önemli ilerlemelere yol açmıştı. Sütunların teleskobik fotoğrafı, Hubble üzerindeki dört farklı kameradan alınan 32 ayrı görüntüden oluşur. Işık, spektrograf tarafından frekans spekt- rumlarına ayrılmış ve görüntüler için yüksek uzamsal çözünürlüğe ...

İncele...

aRb

İÇİNDE SERGİLENDİKLERİ UZAMIN KAT PLANLARINA GÖRE BİR BİLARDO MASASINDA HAREKET EDEN BİLARDO TOPLARI YAĞIZ ÖZGEN’in “İçinde Sergilendiği Uzamın Kat Planlarına Göre Bir Bilardo Masasında Hareket Eden Bilardo Topları” adlı çalışması normalde çerçeve ile sınırlandığı düşünülen bir temsilin, içinde sergilenmekte olduğu uzamla olan ilişkilerini (bağıntılarını) çözümlemektedir. Bu çalışma, görüntünün içinde gösterilmekte olduğu fiziksel uzamdan verilerini alarak kendi biçimini oluşturur. Buna bağlı olarak çalışmanın sergilendiği uzam değiştiğinde, uzamın değişen verilerine bağlı biçimde çalışma yeni varyasyonlarını üretir. Hareketli görüntüde içerilen bilardo toplarının devinimi ...

İncele...

~Venus

Gök cisimleri ve olaylarına ilişkin görsel ve yazınsal enformasyonların çözümlenmesi yoluyla gerçekleştirilen bu çalışmalar, en genelde, nesneler ve simgeler; olgular ve betimelemeler; dil ve dünya arasındaki karmaşık ilişkileri farklı düzeylerde konu edinir. Nesneleri, bu nesnelerden bahsetmenin farklı düzeylerini işaretleyerek ve sınıflandırarak inceler.

İncele...

Metadata

KANT’IN ELEŞTİREL FELSEFESİ BAĞLAMINDA YAĞIZ ÖZGEN’İN ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DENEME: METADATA Şeref Erol   “Sanatta şunun kadar iyi bir şey söylemek güç: Hiçbir şey söylememek.”[1] Ludwig Wittgenstein     Bu metinsel çalışma, Yağız Özgen’in “Meta-Data” adı altında bir araya getirdiği pentür türündeki sanat çalışmalarından oluşan sergileme biçimi üzerine gerçekleştirilmiştir. Metin öncelikle, Yağız Özgen’in en genel sanatsal kavrayışının yapısına bağlı olarak felsefi bir çözümlemeyi kimi pentürlerinin olanağında gerçekleştirmeyi deneyecektir. Şu halde, iki ana doğrultuyu takip edecek olan bu metinsel çalışma, bu ana doğrultuların ...

İncele...

~“Üç Kafatası”, ~“Olympia” ve ~“Betty”

Bu çalışmalar, Özgen’in örnekleme (sampling) meselesini uç noktalarda ele aldığı çalışmalardan bir tanesi. Triptik resim, Cezanne’nın Üç Kafatası (1814) isimli resmindeki kafatası figürlerinin her birinin renk ortalamalarının alınarak baskın renklerin seçilmesi ve bu renklerin her birinin tuvalde gösterilmesi üzerine kurulu. Sanatçı bu çalışmasında, referans aldığı resimdeki kafataslarını üç farklı tuval ve üç farklı renk alanına indirgeyerek soyut resimle figüratif betimlemeler arasındaki sınırı nesnel bir kavrayış olmaktan uzaklaştırıyor.

İncele...

Köle Gemisi (448 Renk)

“Çalışmalarda öncelikle, yapay zeka tarafından sayısallaştırma (dijitalleştirme) sonucu elde edilmiş renk alanlarından oluşan görüntülerin (sayısal-görüntü) Özgen tarafından tekrardan pentüre aktarılarak veriye dönüştürüldüğünü görmekteyiz. Bu ifadeye, sayısal ortamda yeniden biçimlendirilerek elde edilen ve pentüre aktarılan renk alanlarının, yani sayısal görüntülerin sanat tarihinden seçilmiş olduğunu eklemeliyiz. Bu türden bir yöntem, çalışmaları iki ayrı noktadan çözümlemeye olanak sağlamaktadır:”   “a- Sanat tarihinden bazı çalışmaların veriler olarak seçilmesi ve bu sayede yeni sanat çalışmaları gerçekleştirilmesi sonucu, Özgen’in de ifade ettiği gibi, dilsel bir alan ...

İncele...