çalışma Arşivi

Portfolio

Gökyüzünün Bulutsu Bakımından Zengin Kısmı

Yağız Özgen, SANATORIUM’un ArtDubai 2022’deki A1 nolu standının kendisine ayrılan bölgesinde performatif tarzda gerçekleştirdiği bir yerleştirmeyle katılıyor. Çalışma, sanatçının 2019’da gerçekleştirdiği “Yönergeler” adlı kişisel sergisinin ardından başladığı uzun soluklu projesinden bir kesit niteliğinde. Özgen’in, ‘‘Anomaliler Okyanusunda İlerleyen Bir Araştırma Programı” başlığı altında gerçekleştirdiği çalışmaları, adını Imre Lakatos’un Alan Musgrave ile birlikte derledikleri “Eleştiri ve Bilginin Gelişmesi” adlı kitap için kaleme almış oldukları metinde geçen bilimsel araştırma programından alıyor. Lakatos’a göre, 1815 tarihli imzasız bir makalesinde Prout, bütün saf kimyasal elementlerin ...

İncele...

Carina Bulutsusu’nun Görünümleri

Yağız Özgen, SANATORIUM’un CI’21 standına, kendisine ayrılan alanda performatif tarzda gerçekleştirdiği bir yerleştirme ile katılıyor. Çalışma, sanatçının 2019’da gerçekleşen “Yönergeler” adlı kişisel sergisinin ardından başladığı, devam eden uzun soluklu projesinden bir kesit niteliğinde. Özgen’in, ‘‘Anomaliler Okyanusunda İlerleyen Bir Araştırma Programı” başlığı altında gerçekleştirdiği çalışmaları, adını Imre Lakatos’un Alan Musgrave ile birlikte derledikleri “Eleştiri ve Bilginin Gelişmesi” adlı kitap için kaleme almış oldukları bir metinde geçen bilimsel araştırma programından alıyor. Lakatos’a göre, 1815 tarihli imzasız bir makalesinde Prout, bütün saf kimyasal ...

İncele...

Anomaliler Okyanusunda İlerleyen Bir Araştırma Programı

Anomaliler Okyanusunda İlerleyen Bir Araştırma Programı”, adını, Imre Lakatos’un Alan Musgrave ile birlikte derledikleri “Eleştiri ve Bilginin Gelişmesi” adlı kitap için kaleme aldığı metninde geçen bir bilimsel araştırma programından alır. Lakatos’a göre, 1815 tarihli imzasız bir makalesinde Prout, bütün saf kimyasal elementlerin atom ağırlıklarının tamsayı olduğunu iddia ederek bir araştırma programı başlatmıştır. Prout’un bilimsel araştırma programını takip eden bilimciler, programın iddiasını doğrulamak yerine, kendi savları aleyhinedeki bütün karşı-savları yanlışlamak gibi bir “maceraya” atılmışlardır. Ancak açıklanması gereken o kadar çok sayıda ...

İncele...

Tekrar Eden Döngüler, Anomaliler ve Hayal Gücünün Prototipleri

Bu metin, ilk sayısı “06.2020/14/dergi” ismiyle yayınlanan derginin, ikinci sayısında bir araya gelecek olan çalışmaların bağlamı hakkındadır. Söz konusu süreli yayının kurucusu ve yürütücüsü sanatçı Sergen Şehitoğlu’dur. Şehitoğlu, ilk sayısında 14 sanatçının dergi formundaki bir mecra için gerçekleştirdikleri 14 çalışmaya yer veren bir süreli yayın oluşturmuştur. Bu süreli yayın, sanat nesnelerinin, genellikle içinde ortaya çıktıkları geleneksel sergileme bağlamından oldukça farklı bağlam oluşturmaktadır. Deyim yerindeyse, bu süreli yayın, gayrimaddi sergiler gerçekleştiren bir mecra olarak düşünebilir. Türkiye’de, felsefe ve bilim alanlarında düşünsel ...

İncele...

Atbaşı Bulutsusu (1089 Renk)

Bu çalışma dizi, yüksek teknoloji ürünü teleskoplar tarafından kaydedilerek çevrimiçi hale getirilen, Atbaşı Bulutsusu’na ait iki farklı görüntüdeki verileri farklı konfigürasyonlarda yeniden bir araya getirmektedir. Verileri çözümlenen Atbaşı Bulutsusu görüntüleri, profesyonel gökbilimciler tarafından kurulmuş olan “Astronomy Picture Of The Day” isimli çevrimiçi arşivde yer almaktadır. Bu arşiv, genellikle yüksek teknoloji ürünü teleskoplar aracılığıyla kaydedilen uzay görüntüleri ve bu görüntülere ilişkin kısa açıklamaların düzenli olarak birlikte yayınlandıkları NASA destekli bir arşivdir. Her gün yüksek çözünürlüklü bir görüntü ile birlikte profesyonel gökbilimcilerce gerçekleştirilen kısa bir açıklamanın birlikte yayınlandıkları ...

İncele...

İsimsiz (Sayfalar)

“İsimsiz (Sayfalar)” adlı bu çalışma, biçimsel ilişkileri kavramaya yönelik bir soruşturmayı, dergiyi oluşturan sayfaların düzeninden hareket ederek gerçekleştiriyor. Yönergeler doğrultusunda, derginin grafik tasarımcısı tarafından gerçekleştirilen bu çizelge, derginin her bir sayfasındaki içeriklerin, bulunduğu sayfadaki yerleşim planına göre oluşturulmuş çizimlerini numaralandırarak derginin son sayfasında bir araya getirerek sunuyor. Ancak, mizanpajın biçimsel ilişkilerini gösteren bu çizelgenin bulunduğu sayfanın kendisi de derginin bütün sayfaları sınıfının bir üyesi olduğundan, bu kurguya göre derginin son sayfasında, çizelgenin bulunduğu sayfadaki içeriklerin yerleşim planına göre oluşturulmuş bir ...

İncele...

Yönergeler

DENEYCİLİĞİN SINIRLARINDA: YAĞIZ ÖZGEN’İN YÖNERGELERİ Kerem Ozan Bayraktar   “Felsefenin amacı, ifade etmeye değmeyecek kadar basit birşey ile başlamak ve kimsenin inanmayacağı derecede paradoksal bir şey ile bitirmektir” Bertrand Russell   “Yönergeler”, Yağız Özgen’in üretim pratiğini ve düşünme biçimini doğrudan ortaya koyan, bu biçimi bizzat çalışmanın kendisi haline getiren büyük bir titizlikle tasarlanmış performatif bir sergi. Artık oldukça sıradanlaşmış bir kelime olan “Disiplinlerarasılık”, söz konusu Özgen’in sanata yaklaşımı olduğunda özellikle vurgulanması gereken bir kavram. Yağız Özgen, Türkiye’de felsefe ve sanat ...

İncele...

Potansiyel Duvar Resimleri İçin Aktüel Eskizler

Görülen çalışma dizisi, 2019 yılında gerçekleştirilmiş olan “Yönergeler” adlı sergilemenin bir bileşenidir. Bu çalışma dizisi, potansiyel durumdaki duvar resimleri için gerçekleştirilmiş olan yönergeler ve taslaklardan oluşur. Taslaklarla bire bir eşlenmiş olan bu yönergeler, bir ressamın, duvarın taslaklarda ayırt edilen bölgelerine resimleri uygularken içinde bulunduğu ardışık durumları simgeleştirerek gösterir. “Özgen’in sergide temsile tek başvurduğu nokta, duvara yapılabilecek potansiyel resimleri gösterdiği çizimler. Bu çizimler aktüel olarak deneyimlediklerimizinden elde edilen verilerle (isimlendirilmiş boya poşetleri) başka hangi şekillerde resim yapılabileceğini gösteriyor. Dolasıyla yine fiziksel ...

İncele...

Sistemler / Görünürlük

Bu çalışma, ismini Yaratılış Sütunları adlı bulutsudan almaktadır. Bulutsular, bir arada kümelenen toz, gaz ve diğer materyallerin oluşumlarını içeren ve farklı maddelerin bir araya gelerek sonunda yıldızları meydana getirdiği astronomik nesnelerdir. İlk kez NASA tarafından 1995 yılında Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen görüntü, bulutsuların içerdiği maddi süreçlerin bilimsel açıdan anlaşılmasında önemli ilerlemelere yol açmıştı. Sütunların teleskobik fotoğrafı, Hubble üzerindeki dört farklı kameradan alınan 32 ayrı görüntüden oluşur. Işık, spektrograf tarafından frekans spekt- rumlarına ayrılmış ve görüntüler için yüksek uzamsal çözünürlüğe ...

İncele...

Günün Astronomi Resmi

Profesyonel gökbilimciler tarafından kurulmuş “Astronomy Picture Of The Day”, genellikle yüksek teknoloji ürünü teleskoplar aracılığıyla kaydedilen uzay görüntüleri ile bu görüntülere ilişkin kısa açıklamaların düzenli olarak birlikte yayınlandıkları NASA destekli çevrim-içi bir arşivdir. Görülen çalışma, adını aynı adlı çevrim-içi arşivden almaktadır. Her gün yüksek çözünürlüklü bir görüntü ile birlikte profesyonel gökbilimcilerce gerçekleştirilen kısa bir açıklamanın birlikte yayınlandıkları bu internet sayfası genellikle çıplak gözlemle görülmesi mümkün olmayan gök cisimleri ve olayları hakkında çok çeşitli enformasyonlar barındırmaktadır. Gök cisimleri ve olaylarına ilişkin ...

İncele...