A Research Programme Progressing In The Ocean Of Anomalies

#curation#exhibition#study

Anomaliler Okyanusunda İlerleyen Bir Araştırma Programı”, adını, Imre Lakatos’un Alan Musgrave ile birlikte derledikleri “Eleştiri ve Bilginin Gelişmesi” adlı kitap için kaleme aldığı metninde geçen bir bilimsel araştırma programından alır. Lakatos’a göre, 1815 tarihli imzasız bir makalesinde Prout, bütün saf kimyasal elementlerin atom ağırlıklarının tamsayı olduğunu iddia ederek bir araştırma programı başlatmıştır. Prout’un bilimsel araştırma programını takip eden bilimciler, programın iddiasını doğrulamak yerine, kendi savları aleyhinedeki bütün karşı-savları yanlışlamak gibi bir “maceraya” atılmışlardır. Ancak açıklanması gereken o kadar çok sayıda anomali bulunmaktadır ki, bir çok kimyacı, program başarılı bir şekilde ilerlemesine karşın, elde edilen başarıların nihai bir zafere tekabül etmekten çok uzak olması nedeniyle programdan bıkıp vazgeçmiştir.

Horsehead Nebula (1089 Colors) #2
2020, 198×165 cm, Acrylic on canvas

Bu çalışma dizisi, yüksek teknoloji ürünü teleskoplar tarafından kaydedilerek çevrimiçi hale getirilen, Atbaşı Bulutsusu’na ait iki farklı görüntüdeki verileri farklı konfigürasyonlarda yeniden bir araya getirmektedir.

Verileri çözümlenen Atbaşı Bulutsusu görüntüleri, profesyonel gökbilimciler tarafından kurulmuş olan “Astronomy Picture Of The Day” isimli çevrimiçi arşivde yer almaktadır. Bu arşiv, genellikle yüksek teknoloji ürünü teleskoplar aracılığıyla kaydedilen uzay görüntüleri ve bu görüntülere ilişkin kısa açıklamaların düzenli olarak birlikte yayınlandıkları NASA destekli bir arşivdir. Her gün yüksek çözünürlüklü bir görüntü ile birlikte profesyonel gökbilimcilerce gerçekleştirilen kısa bir açıklamanın birlikte yayınlandıkları internet sayfası genellikle çıplak gözlemle görülmesi mümkün olmayan gök cisimleri ve olayları hakkında çok çeşitli enformasyonlar barındırmaktadır.

Gök cisimleri ve olaylarına ilişkin görsel ve yazınsal enformasyonların çözümlenmesi yoluyla gerçekleştirilen bu çalışmaların, en genelde, nesneler ve simgeler; olgular ve betimelemeler; dil ve dünya arasındaki karmaşık ilişkileri farklı düzeylerde konu edindiği söylenebilir. Nesneleri, bu nesnelerden bahsetmenin farklı düzeylerini işaretleyerek ve sınıflandırarak zaman boyutuyla birlikte inceler.

Read more...